Gépek Szépségápoláshoz

Gépek a biztos fogyáshoz

Hírlevél feliratkozás

Vásárlási információk

HÍRESEN A PIAC LEGJOBB ÁRAIT ADJUK!

Aki nem hiszi, vagy olcsóbbat talál kérjük jelezze felénk!

Minden gépünkhöz INGYENES BETANÍTÁST, MAGYAR NYELVŰ LEÍRÁST ÉS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK!

SZÁLLÍTÁSI IDŐ 1-10 NAP.

 

Budapest területen INGYENESEN KISZÁLLÍTÁSt biztosítunk.

Budapesten kívül 80 Ft/km áron tudjuk biztosítani a szállítást, akár a környező országokba is.

A Kiszállítás mellé minden esetben INGYENESEN vállaljuk a gépek BETANÍTÁSÁT!

 

 

ÉRDEKLŐDNI:

Kovács Gergely

+36 30 524 4861

fogyasztogepek@gmail.com
MINDENKORI GARANCIÁLIS FELTÉTELEK  AZ ALÁBBI LINKEN OLVASHATÓK, LETÖLTHETŐK
A GARANCIA IDŐ MINDEN ESETBEN A KÉSZÜLÉK(EK) KISZÁLLÍTÁSÁNAK DÁTUMÁTÓL ÉRVÉNYESEK

ESETLEGESEN FELMERÜLŐ GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A BBS BEAUTY BODY SYSTEM BIZTOSÍT KINYOMTATOTT, KITÖLTÖTT GARANCIA LAPOT, A VÁSÁRLÓNAK EZT NEM SZÜKSÉGES KÜLÖN KINYOMTATNIA.

JÓTÁLLÁSI JEGY

 

Termék megnevezése:……………………………………………………………………………………………..

Termék típusa:…………………………………………………………………………………………………………

Vásárlás időpontja:………………………………………………………………………………………………….

A termék fogyasztó részére való átadásának időpontja:…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

————————————————————————————————————————————————–

Javítás esetén töltendő ki!

 

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ………………………………………………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:………………………………………………………………………………….

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:……………………………………………………………………..

————————————————————————————————————————————————–

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ——————————————————————————————-

Javításra átvétel időpontja:—————————————————————————————————————-

Hiba oka:————————————————————————————————————————————–

Javítás módja:——————————————————————————————————————————–

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:———————————————————————–

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:————————————————————        

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ——————————————————————————————-

Javításra átvétel időpontja:—————————————————————————————————————-

Hiba oka:————————————————————————————————————————————–

Javítás módja:——————————————————————————————————————————–

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:———————————————————————–

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:————————————————————        

Javítás esetén töltendő ki!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ——————————————————————————————-

Javításra átvétel időpontja:—————————————————————————————————————-

Hiba oka:————————————————————————————————————————————–

Javítás módja:——————————————————————————————————————————–

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:———————————————————————–

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:          

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

 

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől számított 2 év (1 év teljes körű és 1 év szerviz garancia).

A jótállási idő 1 + 1 év, mely az alábbiak szerint jön létre:

– 1 év teljes körű garancia

– 1 év szerviz garancia, melynek során a forgalmazó ingyenesen végzi el a termékkel felmerülő garanciális javításokat, viszont az esetlegesen felmerülő anyag- és alkatrész költségek már a fogyasztót terhelik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

–       rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

–       helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

–       elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

–  elsősorban kijavítást követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

– ha javításra nincs mód, akkor a forgalmazó jogosult csupán a meghibásodott funkciót cserélni, egy arra alkalmas cseregéppel.

– ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka költségeket az első évben – a forgalmazót terhelik.

A meghibásodott termék le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a fogyasztó gondoskodik.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy a kiállított számlával, illetve adás-vételi szerződéssel érvényesíthető.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

 

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

 

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

Testkezelő gépek

Fogyasztógépek +

Szépségápoló gépek

Szépségápoló gépek +

Kiegészítők

Kiegészítők +

Információk

Kovács Gergely,

Beauty Body System

Telefon:+36 30 524 4861

email:
info@fogyasztogepek.hu
vagy
fogyasztogepek@gmail.com


Bankszámlaszám:
Beautyrobic Kft. (OTP Bank) 11702043-21438273